Akademisyenler

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer AYDEMİR

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ


Mekanik Sistem Ekibi

Arş. Gör. Onur AĞMA

MAKİNE MÜH. BÖLÜMÜ


Proje Yürütücüsü Yardımcısı